(0)
[NO ALT]
[NO ALT]
  • Đảm bảo chất lượng tốt nhất

Chúng tôi luôn lựa chọn các thành phần tốt nhất để trích xuất các thành phần hoạt tính tự nhiên một cách hiệu quả nhất. Chúng tôi kết hợp kinh nghiệm về thảo dược, bí quyết truyền thống và chuyên môn khoa học để lựa chọn và đo lường một cách nghiêm túc các thành phần hoạt tính tự nhiên trong các sản phẩm của công ty, đồng thời tôn trọng các quy định của Pháp và Châu Âu. Đây chính là lời cam đoan từ Fleurance Nature!

  • Có trách nhiệm với môi trường

Liên tục quan tâm, tôn trọng môi trường và khuyến khích nền nông nghiệp hữu cơ, chúng tôi cung cấp mức độ hữu cơ cao nhất có thể của các sản phẩm hữu cơ được chứng nhận.

Chúng tôi cũng cam kết giảm thiểu tác động sản xuất và sản phẩm của chúng tôi lên môi trường đến mức tối đa, thông qua tất cả các quy trình của công ty (sản phẩm, bao bì, hậu cần ...)

  • Củng cố mối quan hệ minh bạch

Sự hài lòng của bạn là mối quan tâm chính của chúng tôi và luôn được chuyển tải bởi sự chú ý mà chúng tôi cung cấp cho đơn đặt hàng của bạn, từ việc tiếp nhận đến giao hàng.

Chúng tôi tạo sự minh bạch bằng cách chia sẻ thông tin liên quan đến công thức, nguồn gốc nguyên liệu và chuyên môn của chúng tôi trong các thành phần hoạt tính tự nhiên thông qua các phương tiện truyền thông khác nhau. (mô tả sản phẩm, các tệp web, blog ...)

  • Đạo đức và trách nhiệm xã hội

Chúng tôi cam kết cải thiện phúc lợi của người tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ bất cứ khi nào chúng tôi có thể. Đặc biệt, chúng tôi ủng hộ "1001Fontaines pour demain", một hiệp hội cung cấp nước uống an toàn thông qua mô hình phát triển bền vững và "Les Jardins de Cocagne", một hiệp hội kết hợp phục hồi xã hội và canh tác nông nghiệp ở Fleurance.

[NO ALT]

Chat với chúng tôi