(0)

[NO ALT]

Mỹ phẩm hữu cơ cam kết sử dụng các thành phần từ nguồn nhiên liệu tái tạo và chuyển đổi bằng các quá trình thân thiện với môi trường.

Không thử nghiệm trên động vật

0% GMO, paraben, phenoxyethanol, dẫn xuất hóa dầu, silicon, PEG, mùi hương tổng hợp và chất tạo màu, thành phần từ động vật trừ các sản phẩm được sản xuất tự nhiên: sữa, sữa ong chúa ...

Ít nhất 95% thành phần tự nhiên hoặc có nguồn gốc thiên nhiên

Tối thiểu 95% thành phần thực vật từ canh tác hữu cơ.

Tối thiểu 10% * trên tổng số nguyên liệu là sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

* Mỹ phẩm thường chứa từ 50% đến 80% lượng nước không được chứng nhận theo định nghĩa.

è Fleurance Nature thậm chí còn vượt tiêu chuẩn vì hầu hết các sản phẩm của chúng tôi chứa hơn 20% tổng thành phần là từ Nông nghiệp hữu cơ.

[NO ALT]

Chat với chúng tôi