(0)

[NO ALT]

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC CHỨNG NHẬN BỞI CÁC TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN HỮU CƠ NGHIÊM NGẶT

Sản phẩm của chúng tôi đạt chấp thuận bởi các nhãn hiệu chứng nhận tại Pháp và Châu Âu với các tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt, được chứng nhận bởi các tổ chức độc lập tiến hành kiểm tra định kỳ.

 

[NO ALT] 

CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI CÓ CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT

Ecocert: ECOCERT là một tổ chức chứng nhận hữu cơ, được thành lập tại Pháp vào năm 1991. Nó có trụ sở tại Châu Âu nhưng tiến hành kiểm tra tại hơn 80 quốc gia, trở thành một trong những tổ chức chứng nhận hữu cơ lớn nhất trên thế giới.

[NO ALT]

COSMEBIO: CHỨNG NHẬN CỦA PHÁP CHO CÁC SẢN PHẨM HỮU CƠ

Dòng mỹ phẩm Fleurance Nature được chứng nhận bởi Cosmebio, phù hợp với các điều lệ Cosmebio (Mỹ phẩm sinh thái và hữu cơ). Logo này đảm bảo sản phẩm chứa tối thiểu 95% thành phần có nguồn gốc tự nhiên và tối thiểu 95% thành phần thực vật là từ canh tác hữu cơ. Ngoài ra, tất cả các sản phẩm của chúng tôi không chứa GMO, paraben, không thử nghiệm trên động vật, không chứa nước hoa tổng hợp và phẩm màu, sử dụng quá trình chuyển đổi và chế tạo không gây ô nhiễm môi trường.

Điều lệ COSMEBIO dựa trên 3 nền tảng sáng lập:

  • Sự tôn trọng: con người, đạo đức, trách nhiệm xã hội.
  • Thúc đẩy nghiên cứu khoa học lâu dài, có khả năng dẫn dắt và kiểm soát thực tiễn.
  • Sự tôn trọng thiên nhiên và đa dạng sinh học bằng duy trì canh tác hữu cơ.

Chat với chúng tôi